• Dragoslava Srejovića 53., 34000 Kragujevac
  • grandsofa.rs@gmail.com

(+381) 62 33 45 95

Dodić nameštaj

Kompanija Dodić bavi se namenskom proizvodnjom nameštaja. Osnovana je 2003. kao mala manufaktura, i od tada beleži rast svih kapaciteta, uključujući infrastrukturu, kadar, proizvode i znanje kao najvažniji resurs. Posvećenošću i radom razvijene su različite grupe proizvoda a fokus proizvodnje su: ugaone garniture, TDF garniture, ležajevi, francuski ležajevi, kaučevi, sofe i fotelje.